Thông tin chuyển khoản

CÁC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG: 

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần hàng không du lịch HD Việt Nam

- Ngân hàng Á Châu ( ACB) - Chi nhánh Cộng Hòa; Số tài khoản: 917510008

- Ngân hàng Quân Đội ( MB) - Chi nhánh Cộng Hòa; Số tài khoản: 917510008

Tên tài khoản: Võ Thành Được

- Ngân hàng TPCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank); Số tài khoản:  060242040778